Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2022

 • 990,900

  Sản lượng
  ngày 3/10
  (kWh)

 • 3,339,500

  Sản lượng
  tháng 10
  (kWh)

 • 3,339,500

  Sản lượng
  quý IV
  (kWh)

 • 315,064,100

  Sản lượng
  năm 2022
  (kWh)

 • 57.92

  Mực nước hồ
  ngày 04/10 15:00
  (m)

 • 315

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 04/10 15:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 7.808.673

Đang trực tuyến 24

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon