Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2023

 • 263,500

  Sản lượng
  ngày 8/6
  (kWh)

 • 2,979,800

  Sản lượng
  tháng 6
  (kWh)

 • 54,725,100

  Sản lượng
  quý III
  (kWh)

 • 168,351,300

  Sản lượng
  năm 2023
  (kWh)

 • 45.73

  Mực nước hồ
  ngày 09/06 23:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 09/06 23:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 8.776.591

Đang trực tuyến 24

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon