Công tác đào tạo và quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Thái An sau một năm thực hiện hợp đồng

Đào tạo nhân viên quản lý vận hành, soạn thảo hệ thống Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị, cung cấp chuyên gia vận hành cho Nhà máy thuỷ điện Thái An. Sau một năm thực hiện đã hoàn thành được khối lượng theo yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Trung tâm dịch vụ kỹ thuật – Chi nhánh Công ty CP thuỷ điện Thác Bà được giao thực hiện Hợp đồng giữa Công ty CP thuỷ điện Thác Bà và Công ty cổ phần thuỷ điện Thái An về việc: Đào tạo nhân viên quản lý vận hành, soạn thảo hệ thống Quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị, cung cấp chuyên gia vận hành cho Nhà máy thuỷ điện Thái An. Sau một năm thực hiện đã hoàn thành được khối lượng theo yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Nhà máy thuỷ điện Thái An thuộc xã Thái An - huyện Quản Bạ - tỉnh Hà Giang. Nhà máy thủy điện Thái An với công suất 82MW, gồm 2 tổ máy Turbine Francis. Dây truyền sản xuất điện của nhà máy gồm đập dâng, đường hầm dài 3.455kM, giếng đứng cao 172m, tháp điều áp: 55m, đường ống áp lực dẫn nước vào turbine cho 02 tổ máy, nhà máy, trạm biến áp 110kV và trạm biến áp 220kV cách nhà máy 4km. Dịch vụ mà Trung tâm đã thực hiện gồm: Đào tạo đội ngũ nhân viên vận hành Nhà máy và Trạm biến áp 110kV, vận hành đập và cửa nhận nước, vận hành Trạm 220kV.

Dịch vụ đào tạo nhân viên quản lý vận hành: Trung tâm đã thực hiện đào tạo và chuyển giao vận hành cho toàn bộ nhân viên vận hành Nhà máy thuỷ điện Thái An. Số lượng các chức danh đã đào tạo gồm 4 Trưởng ca Nhà máy, 4 Trưởng kíp gian máy, 4 Trực chính trung tâm, 4 Trực chính gian máy, 4 Trưởng kíp Trạm 220kV Thuận Hoà, 04 Trực chính trạm 220kV, 08 Trực chính cửa nhận nước đã đáp ứng được trong công tác quản lý vận hành.

Sát hạch chức danh Trưởng ca vận hành nhà máy thủy điện Thái An

Dịch vụ biên soạn hệ thống quy trình vận hành và xử lý sự cố các thiết bị của nhà máy bao gồm 19 quy trình. Các quy trình đã được hội thảo nghiệm thu đưa vào sử dụng giúp nhân viên vận hành và công nhân sửa chữa có cơ sở học tập và làm chủ thiết bị, công nghệ của nhà máy.

Dịch vụ cung cấp chuyên gia vận hành với mục đích hướng dẫn vận hành thực tế và chuyển giao vận hành cho các học viên. Tham gia là những kỹ sư  và cao đẳng điện có trình độ chuyên môn là kỹ sư điện và cao đẳng điện có trình độ và kinh nghiệm về vận hành nhà máy thủy điện.

 Chuyên gia Thác Bà hướng dẫn thực tế cho các học viên TĐ Thái An

Thời điểm hoàn thành hợp đồng với Công ty cổ phần thuỷ điện Thái An cũng là thời điểm kỷ niệm sau một năm Trung tâm DVKT được thành lập. Với bề dày trong công tác quản lý vận hành tại nhà máy thuỷ điện Thác Bà, Trung tâm DVKT đã phát huy được thế mạnh của mình để tham gia có hiệu quả các dự án về đào tạo và quản lý vận hành  các nhà máy thuỷ điện, trạm biến áp.

  • 09/09/2011 10:53
  • TTDVKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét