Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà cấp 772,9 triệu mét khối nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2021

Thực hiện Công văn số 8533/EVN-KTSX ngày 29/12/2020 về việc đảm bảo nước và điện phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành 3 đợt cấp nước đổ ải với tổng lưu lượng 772,9 triệu mét khối nước về hạ du trong 23 ngày

     Thực hiện Công văn số 8533/EVN-KTSX ngày 29/12/2020 về việc đảm bảo nước và điện phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành 3 đợt cấp nước đổ ải với tổng lưu lượng 772,9 triệu mét khối nước về hạ du trong 23 ngày.

      Cụ thể, đợt 1 từ ngày 10/1/2021 đến 14/1/2021 với trên 155 triệu mét khối; đợt 2 từ ngày 23/1/2021 đến 2/2/2021 với trên 361 triệu mét khối; đợt 3 từ ngày 20/2/2021 đến 26/2/2021với trên 256 triệu mét khối.

     Để thực hiện việc xả nước ổn định, đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng thời bảo đảm việc vận hành sản xuất, Công ty đã ban hành kế hoạch cụ thể, thường xuyên duy tu bảo dưỡng các tổ máy phát điện, phối hợp chặt chẽ giữa các phân xưởng và tổ sản xuất. Ngoài ra, trong quá trình xả nước đổ ải, Công ty thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, vận hành, duy trì các tổ máy vận hành theo đúng phương thức của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để đảm bảo nguồn nước cho hạ du trong 3 đợt lấy nước tập trung.

     Theo Tổng cục Thủy lợi, cùng với các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, lượng nước xả từ hồ Thác Bà đã góp phần duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 từ 1,8 m trở lên, đợt 2 từ 2 m trở lên; đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây từ 2,5 m trở lên, phục vụ gieo cấy và tưới dưỡng cho trên 500.000 ha lúa xuân của vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

  

Hình ảnh: Các trực ban vận hành tăng cường kiểm tra, theo dõi trong thời gian đổ ải

  • 02/03/2021 01:56
  • Trần Quang Khánh

Các Tin khác