Thông báo mời thầu gói thầu: Mua bộ điều khiển hệ thống điều tốc.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua bộ điều khiển hệ thống điều tốc.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Dự toán gói thầu: 1.144.000.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 bộ điều khiển hệ thống Điều tốc tổ máy phát điện và lắp đặt, cài đặt, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh, kết nối truyền thông đối với Hệ thống điều khiển Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sửa chữa thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Phát hành E-HSMT: Miễn phí.

8. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo: 20210316453 Thời điểm đăng tải: ngày 12/3/2021 11 giờ 00.

10. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 02 tháng 4 năm 2021.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 12/03/2021 11:00