Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẵn sàng công tác chuyển đổi chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẵn sàng công tác chuyển đổi chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện áp dụng từ ngày 01/09/2020.

     Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-BCT ngày 03/08/2020 về việc phê duyệt thời điểm điều chỉnh chu kỳ điều độ và chu kỳ giao dịch sang 30 phút trong vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

     Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà luôn định hướng công tác thị trường điện là công việc quan trọng, mang tính quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ khi có thông tin về việc chuẩn bị chuyển đổi chu kỳ điều độ và giao dịch sang 30 phút, đồng chí Tổng Giám Đốc Nguyễn Văn Quyền đã chỉ đạo cho các đơn vị chuyên môn làm công tác chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

     Về công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống Quốc Gia nâng cấp phần mềm DIM, phần mềm chào giá, cơ sở dữ liệu cho phù hợp. Ngoài ra, Công ty đã xây dựng công cụ đối soát phục vụ cho công tác thanh toán thị trường điện chu kỳ 30 phút.

Ảnh: Bộ phận IT đang cài đặt, cập nhật phần mềm mới

          Bên cạnh đó, nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả thực hiện công việc cho người lao động thực hiện tốt công việc được giao. Tháng 6 năm 2020, Công ty đã mời Trung tâm NCPT thị trường ĐL&ĐT cục điều tiết điện lực đào tạo cho hơn 20 cán bộ, nhân viên ở những vị trí liên quan đến thực hiện công tác Thị trường điện.

 

         Ảnh: các giảng viên và học viên trong giờ học

          Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác thị trường điện.

  • 19/08/2020 11:17
  • Nghiêm Thành Hoàng