Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 30 tháng 09 năm 2022, tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI – Nhiệm kỳ 2022 – 2027....

     Ngày 30 tháng 09 năm 2022, tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI – Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

     Đại hội được vinh dự tiếp đón các đồng chí đại biểu khách quý đến từ Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3, Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Đại hội cũng vinh dự được chào đón các Quý vị đại biểu, Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty và sự có mặt của 96/127 Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tham dự Đại hội.

Hình ảnh đại hội

     Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, đại hội đã nhanh chóng thông qua nội dung dự thảo các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; Báo cáo tổng hợp tình hình Đại hội các Công đoàn bộ phận và các kiến nghị của Đoàn viên Công đoàn;

      Đại hội cũng được nghe các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu là đoàn viên, NLĐ trong Công ty và đặc biệt là các nội dung tham luận đến từ các Công đoàn bộ phận.

Công đoàn HCNS: Tham luận về chế độ chính sách

Công đoàn Nghiệp vụ: Tham luận về Văn hóa thể thao

Công đoàn PXVH: Tham luận về thực hiện ATVSLĐ

Công đoàn Trung tâm DVKT: Tham luận về hoạt động dịch vụ

     Một trong những thành công lớn của Đại hội là đã bầu ra Ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 7 đồng chí:

          1) Đ/c Lê Thanh Bình

          2) Đ/c Lê Thị Lệ Chinh

          3) Đ/c Nguyễn Hùng Cường

          4) Đ/c Nguyễn Trung Hiếu

          5) Đ/c Đặng Quang Huân

          6) Đ/c Lê Đức Thuận

          7) Đ/c Nguyễn Thị Kiều Thủy

Ảnh ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

     Đại hội cũng bầu ra được danh sách đại biểu được bầu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm có 06 đ/c:

          1) Đ/c Nguyễn Hùng Cường

          2) Đ/c Lê Thị Lệ Chinh

          3) Đ/c Lê Đức Thuận

          4) Đ/c Lê Thanh Bình

          5) Đ/c Nguyễn Trung Hiếu

          6) Đ/c Đặng Quang Huân

     Đại biểu dự khuyết:

  1. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Thủy

      Đại biểu đương nhiên: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – UVBCH Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3

     Đại hội đã được nghe Đ/c Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo về các hoạt động công tác Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy Công ty CPTĐ Thác Bà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Tại đại hội Đồng chí Bí thư đã ghi nhận những thành tích, những đóng góp của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao Tổ chức Công đoàn đã tạo mối quan hệ gắn bó, đoàn kết trong Công ty, thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Và chỉ đạo một số định hướng nhằm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động cuả tổ chức cũng như các giải pháp để tăng năng suất, hiệu quả và chất lượng công việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, đầu tư phát triển giáo dục tại các xã nghèo, khó khăn trong huyện và trong tỉnh.

     Đại hội cũng đã được nghe đ/c Vũ Quang Sáng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3 – Đại điện Công đoàn cấp trên trực tiếp phát biểu ý kiến chỉ đạo về các hoạt động công tác Công đoàn Công ty. Đồng chí cũng đánh giá cao công tác của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ đạo Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh, Thực hiện tốt chế độ chính sách với NLĐ, bám sát pháp luật hiện hành để NLĐ luôn được hưởng quyền và lợi ích chính đáng, Luôn chú ý đào tạo, phát triển đội ngũ NLĐ làm công tác ATVSV, Xây dựng TƯLĐTT có nhiều lợi ích cho NLĐ, thể hiện được đúng quy chế dân chủ. Chú trọng tới công tác đào tạo theo sự quan tậm, chỉ đạo của đ/c Tổng Giám đốc. Tham gia tích cực hoạt động Văn hoá thể dục thể thao do Công đoàn các cấp EVN và GENCO3 tổ chức.

Đồng chí Vũ Quang Sáng - Ủy viên BCH Công đoàn EVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 3 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

     Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với kết quả tán thành đạt tỷ lệ 100 %.

     Đại hội hoàn thành toàn bộ các nội dung đã đề ra và bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

     Trong khuôn khổ Đại hội, Công đoàn cũng đã tổ chức được nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để chào mừng cho sự thành công của Đại hội.

     Sau khi đại hội kết thúc, Ban chấp hành khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã tiến hành họp phiên thứ nhất dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà. Trên cơ sở kết quả bầu BCH khóa XXI và Đề án nhân sự do BCH khóa XX xây dựng, BCH khóa XXI đã bầu đồng chí Nguyễn Hùng Cường giữ chức Chủ tịch, đồng chí Đặng Quang Huân giữ chức Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí

1. Đ/c Đặng Quang Huân – Chủ nhiệm UBKT;

2. Đ/c Đặng Khánh Linh – Phó chủ nhiệm UBKT;

3. Đ/c Quách Quang Tuấn – Thành viên UBKT.

      Ngay sau khi hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo và yêu cầu BCH khóa XXI nhanh chóng bắt tay vào triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa bám sát nghị quyết của Đại hội đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đã giao phó.

  • 01/10/2022 10:30
  • Nguyễn Hùng Cường