Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công khóa đào tạo “Các quy định pháp luật về thị trường điện Việt Nam”

…..từ ngày 04 đến 05/08/2022 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường Điện lực và Đào tạo Cục Điều tiết Điện lực đã tổ chức lớp đào tạo với chủ đề “Các quy định pháp luật về thị trường điện Việt Nam” cho người lao động của Công ty….

     Thực hiện kế hoạch số 1212/KH-TĐTB-P2 ngày 19/07/2022 của Công ty; từ ngày 04 đến 05/08/2022 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu phát triển thị trường Điện lực và Đào tạo Cục Điều tiết Điện lực đã tổ chức lớp đào tạo với chủ đề “Các quy định pháp luật về thị trường điện Việt Nam” cho người lao động của Công ty, đặc biệt là các vị trí công việc, chức danh liên quan trực tiếp đến các hoạt động trong Thị trường điện nhằm nâng cao kỹ năng, hiệu quả thực hiện công việc cũng như tuân thủ đúng các quy định pháp luật về Thị trường điện Việt Nam.

     Phát biểu chỉ đạo khai mạc khóa đào tạo Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã nhấn mạnh về tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của công tác thị trường điện đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, yêu cầu các cán bộ công nhân viên tham gia khóa đào tạo xác định rõ chức năng nhiệm vụ, tập trung nghiên cứu, học tập, tiếp thu cập nhật các kiến thức quy định mới của thị trường, tích cực trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia của Cục điều tiết điện lực và của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, tiếp tới áp dụng linh hoạt nâng cao hiệu quả của công tác thị trường điện.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền –Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

     Cũng tại buổi khai mạc khóa đào tạo ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc Trung tâm NCPT thị trường điện lực và đào tạo bày tỏ cảm ơn Công ty Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ đào tạo của Trung tâm, đánh giá rất cao nhận định của Ban Lãnh đạo Công ty về mức độ và tầm quan trọng của Thị trường điện lực và cam kết sẽ thực hiện tốt nội dung đào tạo đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Ông Nguyễn Quang Minh – Giám đốc trung tâm NCPT thị trường ĐL&ĐT

     Khóa đào tạo diễn ra trong 2 ngày từ ngày 04 đến ngày 05/08/2022, trong khóa học này Công ty đào tạo cho hơn 20 cán bộ, nhân viên ở những vị trí liên quan đến thực hiện công tác Thị trường điện.

     Trực tiếp giảng dạy là các cán bộ, chuyên gia về Thị trường điện của Cục Điều tiết Điện lực và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện.

Ảnh: Các học viên tích cực tham gia khóa đào tạo

     Nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm 06 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Hiện trạng và định hướng phát triển ngành điện Việt Nam;

- Chuyên đề 2: Kết quả vận hành của Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM);

- Chuyên đề 3: Mô hình Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh tại Việt Nam (VREM);

- Chuyên đề 4: Hợp đồng và quản lý rủi ro trong thị trường điện;

- Chuyên đề 5: Quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện PPA - Thông tư số 57/2020/TT-BCT;

- Chuyên đề 6: Tổng quan nghiên cứu xây dựng và triển khai thí điểm Cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện NLT và khách hàng sử dụng điện (Cơ chế DPPA).

     Kết thúc khóa học các học viên đều nắm bắt được các nội dung theo yêu cầu và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Các học viên nhận chứng chỉ của trung tâm NCPT thị trường ĐL&ĐT

  • 11/08/2022 04:17
  • Nghiêm Thành Hoàng