Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành kế hoạch cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021-2022 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ

Kết thúc 3 đợt xả, hồ thủy điện Thác Bà cùng với các hồ Tuyên Quang, Hòa Bình đã xả 4,24 tỷ m3 nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, lượng nước tiết kiệm được so với kế hoạch là hơn 1,3 tỷ m3

     Thực hiện Công văn số 8037/TB-BNN-TCTL ngày 29/11/2021 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 – 2022 khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ gồm 3 đợt với tổng cộng 16 ngày, đợt 1 từ 0h ngày 4/1 đến 24h ngày 6/1/2022; đợt 2: từ 0h ngày 15/1 đến 24h ngày 22/1/2022; đợt 3: từ 0h ngày 13/2 đến 24h ngày 17/2/2022.

     Nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch trên, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành rà soát, đánh giá, lập kế hoạch và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa 3 tổ máy phát điện để đảm bảo các tổ máy vận hành tốt nhất trong giai đoạn đổ ải. Trong thời gian diễn ra 3 đợt xả nước: các đơn vị trong công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia thực hiện điều tiết nước hồ và đảm bảo các tổ máy vận hành theo đúng phương thức để vừa đáp ứng nhu cầu lấy nước cho hạ du vừa tiết kiệm nguồn nước, đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2022. Nhờ đó, Công ty Thủy điện Thác Bà đã tiến hành xả nước trong 3 đợt (24 ngày) với trên 672 triệu m3 nước về hạ du, cụ thể: đợt 1 từ ngày 1/1 đến ngày 6/1 với 154 triệu m3; đợt 2 từ ngày 12 đến 22/1 với 326 triệu m3; đợt 3 từ ngày 11/2 đến 17/2 với 192 triệu m3.

     Kết thúc 3 đợt xả, hồ thủy điện Thác Bà cùng với các hồ Tuyên Quang, Hòa Bình đã xả 4,24 tỷ m3 nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân, lượng nước tiết kiệm được so với kế hoạch là hơn 1,3 tỷ m3.

     Một số hình ảnh Thủy điện Thác Bà cấp nước cho vụ Đông Xuân 2021-2022:

Hình ảnh 1: Bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy chuẩn bị cho 3 đợt đổ ải

Hình ảnh 2: Các trực ban tăng cường công tác kiểm tra thiết bị trong thời gian đổ ải

  • 22/02/2022 11:04
  • Trần Quang Khánh