Hoàn thành trung tu tổ máy số 1

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã hoàn thành công tác trung tu tổ máy số 1 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

     Sau 25 ngày tập trung cao độ từ 5/3/2021 đến 17h30 ngày 30/3/2021 toàn bộ các khâu đã được hoàn tất, tổ máy phát điện H1 đã được đưa vào vận hành an toàn, đảm bảo chất lượng sửa chữa và tiến độ

Ảnh: Sửa chữa, bảo dưỡng các dàn làm mát ổ đỡ tổ máy

     Trong điều kiện nhân lực có hạn, vừa thực hiện công tác sửa chữa tổ máy số 1 của Công ty, vừa phải thực hiện các hợp đồng dịch vụ sửa chữa bên ngoài, Ban Lãnh đạo của Trung tâm dịch vụ kỹ thuật (DVKT) đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Công ty đồng thời lập kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công nhân lực hợp lý kết hợp làm tốt công tác động viên người lao động tích cực hăng say, sáng tạo trong công tác, tích cực bám sát hiện trường, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh nên công tác sửa chữa H1 đã được thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị

                                          

           Ảnh: Kiểm tra sửa chữa ổ hướng tua bin (Ổ cao su)

                   Ảnh: Sửa chữa, bảo dưỡng ổ đỡ máy phát

Ảnh: Sửa chữa, kéo dây truyền tín hiệu của tổ máy

     Để có được kết quả như trên, ngoài tinh thần hăng say lao động và nỗ lực vượt bậc của từng người lao động Trung tâm DVKT, còn phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và quyết tâm của Ban Lãnh đạo Công ty, sự phối hợp linh hoạt giữa các đơn vị nhằm đảm bảo công trình trung tu đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021 của Công ty.

  • 02/04/2021 10:58
  • Phùng Đình Ái