Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 371,400

  Sản lượng
  ngày 12/11
  (kWh)

 • 3,889,700

  Sản lượng
  tháng 11
  (kWh)

 • 25,060,800

  Sản lượng
  quý IV
  (kWh)

 • 307,324,900

  Sản lượng
  năm 2019
  (kWh)

 • 53.23

  Mực nước hồ
  ngày 17/11 00:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 17/11 00:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 4.103.424

Đang trực tuyến 42

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon