Khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa NMTĐ Trạm Tấu.

  • 01/08/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã phối hợp với Công ty cổ phần Thuỷ điện Trạm Tấu tổ chức khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa Nhà máy Thuỷ điện Trạm Tấu.

Chi tiết...


TTDVKT: Khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Bắc Mê - Hà Giang

  • 20/08/2015

.....Dự lễ khai giảng có Ban lãnh đạo CTCP Thủy điện Thác Bà, TTDVKT và đại diện lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng....

Chi tiết...


Số lượt truy cập 3.013.901

Đang trực tuyến 4