Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

  • 24/04/2018

Về việc tuyển dụng lao động năm 2018

Chi tiết...


Thông báo mời thầu gói thầu khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

  • 26/12/2017

Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

Chi tiết...