TBCSC: hoàn thành vượt tiến độ công tác Trung tu tổ máy H3 NMTĐ Thác Bà.

  • 24/05/2018

Hưởng ứng đợt phát động tháng công nhân năm 2018, ngày 20 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (TBCSC) Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ công tác Trung tu tổ máy H3 Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà.

Chi tiết...


Hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành NMTĐ Nậm Củn – Lào Cai.

  • 09/05/2018

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã hoàn thành công tác đào tạo nhân lực quản lý vận hành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Củn – Lào Cai

Chi tiết...


HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2017 - THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TÍN NHIỆM – HỢP TÁC - NỖ LỰC PHẤN ĐẤU

  • 27/12/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chi nhánh Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

Chi tiết...


Khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa NMTĐ Trạm Tấu.

  • 01/08/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã phối hợp với Công ty cổ phần Thuỷ điện Trạm Tấu tổ chức khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa Nhà máy Thuỷ điện Trạm Tấu.

Chi tiết...
Số lượt truy cập 3.122.935

Đang trực tuyến 47