HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2017 - THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ SỰ TÍN NHIỆM – HỢP TÁC - NỖ LỰC PHẤN ĐẤU

  • 27/12/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Chi nhánh Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà - Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017

Chi tiết...


Khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa NMTĐ Trạm Tấu.

  • 01/08/2017

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà đã phối hợp với Công ty cổ phần Thuỷ điện Trạm Tấu tổ chức khai giảng lớp đào tạo nhân lực quản lý vận hành, sửa chữa Nhà máy Thuỷ điện Trạm Tấu.

Chi tiết...


Số lượt truy cập 3.090.287

Đang trực tuyến 3