THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 23/06/2017

Mua sắm xe cẩu tự hành 5 tấn

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 23/06/2017

Mua sắm bộ thử nghiệm cao áp máy phát

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 14/06/2017

Gói thầu: Mua sắm megomet đa năng.

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 14/06/2017

Gói thầu: Mua sắm xe ô tô 7 chỗ

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 18/11/2016

Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà (lần 3)

Chi tiết...THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 07/06/2016

Cung cấp máy biến điện áp 110 kV

Chi tiết...


THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

  • 07/06/2016

Cung cấp và lắp đặt máy biến áp 630kVA-10,5/0,4 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 02/06/2016

Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 18/05/2016

Cung cấp và lắp đặt máy biến áp 630kVA-10,5/0,4 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Chi tiết...