Thông báo mời thầu gói thầu khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

  • 26/12/2017

Khảo sát, đo đạc, tính toán và lập phương án phòng chống lũ lụt hạ du đập công trình thủy điện Thác Bà

Chi tiết...

Thông báo đấu giá phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý

  • 22/08/2017

Phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý

Chi tiết...