THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

  • 31/07/2017

Tư vấn quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

  • 17/07/2017

Gói thầu: Mua sắm máy cắt 110 kV.

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 03/07/2017

Quan trắc bồi lắng hồ chứa Thác Bà

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 29/06/2017

Cung cấp 01 máy cắt 110kV

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 23/06/2017

Mua sắm xe cẩu tự hành 5 tấn

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 23/06/2017

Mua sắm bộ thử nghiệm cao áp máy phát

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 14/06/2017

Gói thầu: Mua sắm megomet đa năng.

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 14/06/2017

Gói thầu: Mua sắm xe ô tô 7 chỗ

Chi tiết...


THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • 18/11/2016

Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà (lần 3)

Chi tiết...