Giới thiệu về công ty

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

- Tên giao dịch quốc tế: Thac Ba Hydropower Joint-Stock Company

- Tên viết tắt: TBHPC

- Địa chỉ: Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: (84-29) 3884 116               Fax: (84-29) 3884 167

- Vốn điều lệ : 635.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

- Mã chứng khoán: TBC

  Danh sách Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền             - Chủ tịch;

2. Ông Hồ Văn Trung                     - Thành viên;

3. Ông Lê Tuấn Hải                        - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Quyền            -  Thành viên;

5. Ông Nguyễn Quang Quyền        - Thành viên

 Danh sách Ban giám đốc điều hành:

1. Ông Nguyễn Văn Quyền                   - Tổng Giám đốc;

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường              - Phó Tổng Giám đốc.

 Danh sách Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương              - Trưởng ban;

2. Bà Trần Nguyễn Khánh Linh                  - Thành viên;

3. Ông Phạm Hoàng Giang                        - Thành viên.

 

  • 06/04/2017 04:10
Số lượt truy cập 3.228.306

Đang trực tuyến 13