Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2021

 • 956,100

  Sản lượng
  ngày 9/5
  (kWh)

 • 9,086,100

  Sản lượng
  tháng 5
  (kWh)

 • 40,308,500

  Sản lượng
  quý II
  (kWh)

 • 175,185,300

  Sản lượng
  năm 2021
  (kWh)

 • 49.17

  Mực nước hồ
  ngày 10/05 11:00
  (m)

 • 64

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 10/05 11:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 5.424.522

Đang trực tuyến 34

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon